13:00 - Wednesday 24 November

Shown On

Watch Konkola Blades vs Nkana Live. Konkola Blades vs Nkana Live Stream. Konkola Blades vs Nkana Live Stream Online. Konkola Blades vs Nkana Live Stream Online HD Video. Konkola Blades vs Nkana Stream.